Soket Kaynak Flanş Nasıl Kaynaklanır?

- May 08, 2018-

soket kaynak flanşı nasıl kaynaklanır?

Soket kaynak flanşı bağlantısı, boru hattı inşaatı için önemli bir bağlantı yöntemidir. Flanş bağlantısı, iki borunun, tertibatın veya ekipmanın bir flanş üzerine ilk sabitlendiği anlamına gelir. İki flanş arasında, bunları birleştirmek ve bağlantıyı tamamlamak için bir flanş contası kullanılır. Bazı bağlantı parçaları ve armatürler kendi flanşlarına sahiptir ve ayrıca flanşlıdır. Soket kaynak flanşı, dişli (kablolu) flanşlara ve kaynaklı flanşlara ayrılmıştır. Düşük basınçlı ve küçük çaplı tel takviyeli flanşlar, yüksek basınçlı ve düşük basınçlı geniş çaplı kaynak flanşları kullanılır ve farklı basınçların flanşları farklı kalınlıklara ve çaplara ve bağlantı cıvatalarına sahiptir. Farklı basınç seviyelerine göre, flanş pedleri ayrıca düşük basınçlı asbest pedlerinden yüksek basınçlı asbest pedlerinden metal pedlere kadar farklı materyallere sahiptir. Flanş bağlantısı kullanımı kolaydır ve daha büyük basınca dayanabilir. Endüstriyel boru hatlarında soket kaynak flanş bağlantıları yaygın olarak kullanılmaktadır. Şirket, soket kaynak flanşlarının üretiminde ve işlenmesinde uzmanlaşmıştır. Çoğu kullanıcı tarafından iyi karşılandı.

how to weld socket weld flange.jpg